U Domu mladih obilježen Svjetski dan učitelja i nastavnika

U organizaciji Općine Centar i Javne ustanove Centar kulture i mladih, a povodom Svjetskog dana učitelja i nastavnika u četvrtak, 3. oktobra 2019. godine u Domu mladih na Skenderiji, održana je manifestacija u čast učitelja i nastavnika iz osnovnih škola sa područja Općine Centar.

Svjetski dan učitelja/nastavnika obilježava se svake godine 5. oktobra, a taj dan je prilika da se pokaže da je rad učitelja i nastavnika prepoznat kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva, te da se kao takav i cijeni. Svjetski dan učitelja/nastavnika proglasio je UNESCO 1994. godine u spomen na isti datum 1966. godine kada je potpisana Preporuka o statusu učitelja.

 

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je čestitao međunarodni praznik učiteljima i nastavnicima naglasivši da je njihova uloga u društvu nemjerljiva i da zaslužuju veliko poštovanje.

 

- Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrijebiti da promijenite svijet, rekao je Nelson Mendela. Iz njegovih riječi može se naslutiti kolika je vaša uloga u našem društvu, koliko breme nosite i kakva je odgovornost na vama. Vi ste ti koji u svojim rukama imate ključeve naše budućnosti. Želim da naša djeca prvo Bosnu i Hercegovinu promijene nabolje, a zatim i svijet. Vašu plemenitu misiju gdje odgovornim i predanim radom usmjeravate nove naraštaje na pravi put, gdje im usađujete ljubav prema knjizi i učenju, Općina Centar beskrajno cijeni. Želim vam puno uspjeha i da uprkos svim poteškoćama i izazovima ustrajete i budete podrška svojim učenicama i učenicima, ali i društvu u cjelini, poručio je Ajnadžić.

 

Tokom ove svečanosti u čast prosvjetnih radnika načelnik Ajnadžić je uručio prigodne poklone najboljim nastavnicima i učiteljima iz svih škola iz Centra. Tako su titulu najnastavnika općine Centar ponijeli sljedeći prosvjetni radnici: Dušanka Ivanković (OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“), Almer Begić (OŠ „Hasan Kikić“), Điđana Sarić (OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak), Dženita Hrnjičić (JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju), Esma Ćatović (OŠ „Vladislav Skarić), Fatima Mehinović (OŠ „Safvet-beg Bašagić), Benisa Hodžić (OŠ „Hasan Kaimija“), Dragan Korać (Katolički školski centar), Fahro Čengić (OŠ „Nafija Sarajlić), Mirsad Hadrović (OŠ „Alija Nametak“), Alisa Pleho (OŠ „Isak Samokovlija“) i Zumra Topuz-Agić (OŠ „Musa Ćazim Ćatić“).

 

Manifestaciji su u ime Općine prisustvovali i savjetnik načelnika Mustafa Resić, pomoćnici načelnika Jasmina Fazlić, Vidana Taso-Kapetanović, Mirsada Lingo, Admir Šehović, Fahrudin Kurtović i Samir Šehović, te vijećnik Velija Katica.