Održana 42. redovna sjednica Općinskog vijeća

U utorak, 1. oktobra 2019. godine zasjedalo je Općinsko vijeće Centar. Razmatrane su preostale tačke dnevnog reda 42. redovne sjednice. Sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Karolina Karačić.

Izmjene izbornog zakona i opoziv OIK-a

Na dnevnom redu je bilo izjašnjenje Općinskog vijeća po dopisu CIK-a BiH broj 06-1-07-1-263-7/19 od 07.06.2019. godine uz obavezu OIK-a Centar Sarajevo da dostavi prigovore, žalbe i odluke po istim vezano za Opće izbore 2018. 

Vijećnici su nakon diskusije o navedenoj tački dnevnog reda usvojili i inicijativu da se prema državnom parlamentu uputi zahtjev za izmjenu Izbornog zakona, odnosno da se na biračkim mjestima uvede videonadzor i uvede elektronsko glasanje.

Nakon toga većina vijećnika je usvojila zaključak u kojem se traži od Centralne izborne komisije opoziv i razrješenje Općinske izborne komisije.

 

Saglasnost Vladi KS za proglašenje javnog interesa

Vijeće je na sjednici dalo i saglasnost Vladi Kantona Sarajevo da se na cijeloj trasi Prve transverzale proglasi javni interes. Navedena saglasnost se odnosi na dionicu Prve transverzale od Ulice Kranjčevićeva pa do naselja Bare, odnosno granice sa općinom Vogošća.

 

Razrješenje zamjenika pravobranioca

Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Općine Centar je također razmatran na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća koje je jednoglasno usvojilo navedenu odluku.

 

Održavanje dječijih igrališta

Općinsko vijeće je usvojilo i Prijedlog odluke o održavanju sportskih ploha, igrališta i ''ciciban'' igrališta na području općine Centar. Naime, predviđenom odlukom postojeća dječija i sportska igrališta na području općine Centar za koje se nadležno komunalno preduzeće izjasnilo da nema mogućnosti preuzeti obavezu redovnog održavanja, povjeravaju se na održavanje JU „Centar za sport i rekreaciju“, a pored postojećih izgrađenih igrališta ustanova će preuzeti i održavanje igrališta koja Općina Centar planira izgraditi.

 

Usvojeni izvještaji o investiranju raspoloživih sredstava i izvršenju budžeta

Izvještaj o investiranju raspoloživih novčanih sredstava Općine Centar za prvih šest mjeseci 2019. godine, Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Centar za prvo polugodište 2019. godine i Periodični finansijski izvještaj za period 01.01-30.06.2019. godine su također dobili podršku Općinskog vijeća.  

 

Nacrt lokalnog ekološkog plana

Na sjednici je razmatran i usvojen Nacrt lokalnog ekološkog akcionog plana Općine Centar 2019-2024. Usvojeni tekst je proslijeđen na javni uvid i u javnu raspravu koji će trajati 21 dan.

 

Ostale odluke

Općinsko vijeće je usvojilo prijedloge rješenja za dodjelu građevinskog zemljišta u svrhu legalizacije (brojevi predmeta: 05-31-302/18 i 05-31-31/18), prijedlog rješenja o prestanku prava korištenja zemljišnoknjižnom korisniku na građevinskom zemljištu državne svojine (broj predmeta: 05/A-31-946/18), prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pretvaranje stanova u poslovne prostorije, kao i prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom u svrhu izgradnje stambenog, stambeno-poslovnog ili poslovnog objekta B3.