Započeli radovi na sanaciji dijela Ulice Muhameda Hadžijahića

Radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka su tokom dana započeli sa uklanjanjem oštećenog sloja asfalta duž saobraćajnice u Ulici Muhameda Hadžijahića na Koševskom brdu od raskrsnice sa Ulicom Nusreta Šišića Dede u dužini od oko 200 metara, čime je zvanično započeo ovaj komunalni projekat kojeg finansira Općina Centar iz svog budžeta.

Tokom dana je načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić zajedno sa saradnicima iz Službe za investicije, komunalni razvoj i planiranje, te sa predstavnicima građevinske firme koja izvodi radove, obišao ovo gradilište.

 

Kako je planirano, nakon uklanjanja oštećenog starog asfalta biće urađena nivelacija postojećih šibera za vodu i šahtova za odvod, te popravka oštećenih ivičnjaka, nakon čega slijedi postavljanje završnog sloja asfalta. Predstavnici Mjesne zajednice „Koševsko brdo“ će obavijestiti stanare ove ulice koji još nisu uklonili svoja parkirana vozila da to učine u što kraćem vremenskom roku da radovi mogu biti nastavljeni. Drugi dio ove saobraćajnice je u dobrom stanju i sada nema potrebe za njenom obnovom, s obzirom da je Općina Centar tokom proteklih godina ulagala u obnovu ove saobraćajnice, pa je stoga sada planirana obnova i postavljanje novog asfalta samo na navedenom dijelu Ulice Muhameda Hadžijahića.