Danas završetak radova na asfaltiranju dijela Ulice Urjan Dedina

Tokom jučerašnjeg dana započeli su radovi na asfaltiranju saobraćajnice u Ulici Urjan Dedina (Mjesna zajednica „Soukbunar“), na dionici od raskrsnice sa Ulicom Pećina, odnosno Soukbunar do broja 42.

Prema glavnom projektu kojeg je uradila firma „Saraj inženjering“ na pomenutoj dionici prvo je uklonjen stari oštećeni asfalt kao i tampon i nosiva podloga na pojedinim dijelovima saobraćajnice gdje se ukazala potreba, umjesto čega je postavljen novi tampon i podloga.

 

Također su uklonjeni oštećeni ivičnjaci umjesto kojih je postavljeno 152 metra novih. Završeno je i nivelisanje i zamjena oštećenih poklopaca na šiberima za vodu (10 komada), šahtovima za odvod (14 komada) i na tri slivničke rešetke. Za izvođača radova je odabrana građevinska firma „Grakop“ iz Kiseljaka, dok je za nadzor zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo.

 

Navedeni radovi, čiji završetak se očekuje tokom današnjeg dana, se izvode na osnovu ugovora kojeg su potpisali načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić, kao investitor projekta i direktor građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka Senad Sejdić. Vrijednost potpisanog ugovora iznosi gotovo 54.180 KM.

 

Tokom dana ovo gradilište je obišao i načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić zajedno sa svojim saradnicima iz Službe za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar, te sa predstavnicima građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka.