Općina Centar finansira izgradnju dječijeg igrališta u dvorištu Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju

Zahvaljujući finansijskoj podršci Općine Centar u toku je realizacija projekta izgradnje i opremanja potrebnim mobilijarom dječijeg igrališta u dvorištu Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju, smještenog u Ulici Asima Ferhatovića na broju 2.

Za realizaciju projekta je zaduženo Kantonalno javno komunalno preduzeće „Park“, koje posjeduje certifikat za ugradnju mobilijara za dječiju igru u skladu sa strogim evropskim propisima za sigurnost djece.

 

-Uklonjen je postojeći oštećeni i neodgovarajući željezni dječiji mobilijar i u toku je priprema terena što podrazumijeva ravnanje i tamponiranje prije postavljanja gumene antistres podloge koja ima ulogu zaštite od povreda djece prilikom slučajnog pada. Po okončanju radova planiramo postaviti informativnu tablu o načinu korištenja novog mobilijara prilagođenog uzrastu djece. Uprava Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju će uputiti molbu načelniku Općine Centar dr. Nedžadu Ajnadžiću za odobrenje dodatnih finansijskih sredstava za obnovu dotrajale pješačke staze koja prolazi pored ovog igrališta i povezuje sporedni izlaz Centra sa naseljem Breka. Mi smo pripremili mjere i predračun radova i ukoliko općinski načelnik odobri nova sredstva planiramo odmah krenuti sa radovima na obnovi pješačke staze što podrazumijeva uklanjanje oštećene podloge i postavljanje novih betonskih ploča i izgradnju armirano-betonskog podzida za stabilizaciju terena i same staze, objasnio je Velibor Marković, koji vodi ovaj projekt u ime KJKP „Park“.

 

Tokom naredne sedmice se očekuje isporuka naručenog mobilijara kojeg čine tobogan, klackalica i ljuljačka i njegova ugradnja.