Dužnici zakupci poslovnih prostora Općine Centar mogu biti oslobođeni plaćanja zateznih kamata

Općina Centar obavještava dužnike - zakupce ili korisnike poslovnih prostora da imaju mogućnost iskazati interes za izmirenje potraživanja prema Općini Centar, odnosno plaćanje dugovanja po osnovu glavnog duga (neplaćena zakupnina za poslovne prostore) i troškova sudskog postupka, koji su utvrđeni pravosnažnim sudskim presudama, što bi rezultiralo da ih Općina Centar oslobodi obaveze plaćanja zakonskih zateznih kamata.

Svim zainteresovanim zakupcima ili korisnicima poslovnih prostorija se predlaže da se do 4. oktobra 2019. godine pismom namjere obrate Službi za finansije, privredu i lokalno ekonomski razvoj Općine Centar, uz iskazivanje spremnosti za plaćanje glavnog duga i troškova sudskog postupka u razumnom roku propisanom eventualnim naknadnim javnim pozivom.

 

Preduzimanje ponuđenih aktivnosti bi bilo podjednako korisno kako za dužnike – zakupce poslovnih prostora, tako i za Općinu Centar, imajući u vidu veliki broj tužbi i izvršnih postupaka koje je Općina pokrenula protiv dužnika, a od kojih su mnogi već u fazi prinudne naplate.

 

Naime, u predmetnim postupcima koji zbog opterećenosti sudova traju već dugo, a po osnovu kojih će izvjesno Općina naplatiti, kamata je u većini slučajeva prešla iznos glavnice. U tom smislu postupanje ima dvostruki efekat, a to je s jedne strane da će Općina Centar prije okončanja postupka na sudu - prinudne naplate glavnice, kamata i troškova postupka, naplatiti potraživanja u smislu glavnog duga, a sa druge strane dužnicima koji plate glavnicu i sudske troškove će biti oproštena značajna sredstva u pogledu plaćanja zakonskih zateznih kamata.

 

Ova obavijest objavljena je 26. septembra 2019. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, na oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine Centar: www.centar.ba (Javni pozivi, konkursi i oglasi) a ima za cilj, između ostalog, prikupljanje informacija o zainteresovanim dužnicima za rješavanje dugogodišnjih sporova sa Općinom Centar, te stvaranje uslova za donošenje odgovarajuće odluke od strane Općinskog vijeća Centar kako bi se omogućilo ažuriranje izmirenja obaveza zakupaca prema zakupodavcu, uz eventualni nastavak korištenja poslovnih prostora.

 

Sve ostale informacije mogu se dobiti u Općini Centar, Mis Irbina 1 (soba 331/III i 337/III) ili putem telefona na brojeve: 033/562-367 i 033/562-469.