Potpisani okvirni sporazumi za redovno održavanje ulica u Centru

Nakon što su nadležne općinske službe provele proceduru javnih nabavki odabira najpovoljnijeg ponuđača tokom proteklog perioda načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je sa predstavnicima odabrane dvije građevinske firme potpisao okvirni sporazum za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i redovno održavanje ulica u Centru na period od tri godine.

U ime građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka okvirni sporazum je potpisao direktor Senad Sejdić čime ova firma ima obavezu da održava saobraćajnice na području mjesnih zajednica: „Crni vrh-Gorica“; „Marijin dvor“; Skenderija-Podtekija“; „Soukbunar“ i „Trg oslobođenja-Centar“. Vrijednost ovog potpisanog okvirnog sporazuma iznosi 1.950.460 KM.

 

Drugi okvirni sporazum je načelnik Ajnadžić potpisao sa direktorom građevinske firme „Bosman“ Sunijom Jahićem za izgradnju i redovno održavanje ulica u mjesnim zajednicama: „Breka“; „Koševo II“; „Nahorevo“; „Park-Višnjik“ i „Pionirska dolina“. Vrijednost ovog okvirnog sporazuma je 2.105.240 KM.

 

Na osnovu potpisanih okvirnih sporazuma utvrdit će se uslovi za potpisivanje pojedinačnih ugovora za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i redovno održavanje ulica na području općine Centar. Izvođači radova se prema odredbama sporazuma obavezuju da će radove izvoditi prema tehničkim mjerama, propisima i normativima i standardima koji važe u građevinarstvu, da će ugrađivati materijale i elemente koje posjeduju ateste, odnosno potvrde kvalitete za šta moraju osigurati dokaze o kvalitetu radova, ugrađenim materijala i opreme.