Tri saobraćajnice u Centru dobile status jednosmjernih ulica

Na osnovu zahtjeva sugrađana koji su putem Savjeta Mjesne zajednice „Crni vrh-Gorica“ dostavili svoju inicijativu da se tri ulice u Centru: Avde Jabučice, Kalemova i Omera Stupca proglase jednosmjernim saobraćajnicama za motorna vozila, Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar je provela procedure pribavljanja potrebnih odobrenja među kojima je i odobrenje koje izdaje Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

Pomenuta općinska služba je odmah po pribavljanju potrebnih odobrenja uputila nalog građevinskoj firmi „Grakop“ iz Kiseljaka, sa kojom Općina Centar ima potpisan ugovor o redovnom održavanju saobraćajnica u šta spada i obnova, te postavljanje nove saobraćajne signalizacije, da započne sa radovima na postavljanju nove saobraćajne signalizacije kojom će vozači biti obaviješteni da se radi o jednosmjernim ulicama. Angažovana firma je ove sedmice i okončala radove.