Korisnici centara za zdravo starenje uživali u jednodnevnom izletu na Bijambarama

Članice i članovi Centra za zdravo starenje Općine Centar i Centra za zdravo starenje općina Centar i Stari Grad proveli su jedan lijep septembarski dan u prirodnom ambijentu izletišta Bijambare, gdje su imali priliku uživati u druženju i šetnji.

Područje Bijambara nalazi se na oko 40 kilometara sjeverno od Sarajeva. Pejzaž karakteriše crnogorična šuma uz povremenu pojavu alpskih pašnjaka. Samo ime „Bijambare“ podsjeća na zemljište pokriveno manjim i većim barama ili zemljište koje stalno ili povremeno plavi. Šume, livade, dva vodotoka sa jezerima i ponorima, pećine, stijenski masiv i veoma kalitetan zrak pružaju izuzetne uvjete za izlet.

 

Korisnici centara za zdravo starenje su imali priliku posjetiti i jednu od glavnih atrakcija ovog područja - Srednju bijambarsku pećinu čiji kompleks čine četiri dvorane sa prelijepim pećinskim ukrasima.

 

Podsjećamo da je u cilju poboljšanja kvaliteta života osoba treće životne dobi i njihove socijalne uključenosti u zajednicu, 18. januara 2016. godine otvoren Centar za zdravo starenje Općine Centar u Titovoj ulici 12, dok je Centar za zdravo starenje općina Centar i Stari Grad otvoren 4. septembra 2017. godine u zgradi ''Svjetlosti'' u ulici Muhameda Kantardžića 3.

 

Općina Centar je uložila značajna sredstva u rekonstrukciju i opremanje ovih prostorija gdje naši stariji sugrađani kvalitetno i sadržajno provode svoje slobodno vrijeme. Tu se održavaju časovi preventivno-korektivne gimnastike, joge, tai chi, stonog tenisa, kursevi engleskog i španskog jezika, muzička sekcija, horsko pjevanje, planinarska sekcija, likovna sekcija, rad na računaru, volontiranje 65 plus, društvene igre... Također se redovno održavaju i edukativna predavanja iz oblasti zdravstvene njege i zaštite osoba treće životne dobi, hortikulture i zaštite okoliša te drugih aktuelnih tema, organiziraju zajednički izleti, a uspostavljena je saradnja sa gostima iz drugih bh. gradova i inostranstva.