Besplatni kursevi engleskog i njemačkog jezika

Poznavanje stranih jezika predstavlja jedan od osnovnih uvjeta prilikom zapošljavanja i sticanja konkurentnosti na tržištu rada. Općina Centar Sarajevo u saradnji sa JU Centar kulture i mladih, čiji je i osnivač, te Školom za strane jezike Poliglot tokom oktobra i novembra 2019. godine organizira besplatne kurseve engleskog i njemačkog jezika za mlade uzrasta od 15 do 35 godina s područja Centra.

Namjera projekta je podstaći mlade ljude da kroz učenje stranog jezika prošire svoje vidike, ali i da radom na sebi steknu korisno znanje i vještine, što je i jedan od prioriteta općinske Strategije prema mladim za period 2014-2020. godine.

 

Akreditirani predavači iz Škole za strane jezike Poliglot će vršiti edukaciju polaznika dva puta sedmično u prostorijama ove škole ((Obala Kulina bana 24/I).

 

Svi polaznici nakon jednog modula obuke, odnosno 36 časova, dobit će odgovarajuće certifikate. Pravo prijave imaju svi mladi od 15 do 35 godina, s područja općine Centar, a prednost će imati nezaposlene mlade osobe.

 

Zainteresirane mlade osobe mogu se prijaviti do 4. oktobra 2019. godine, u prostorijama Općine Centar Sarajevo, soba 312, III sprat. Prijava za kurs može se pronaći na web strani www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-konkursi-i-oglasi ili lično preuzeti na info-pultu Općine Centar Sarajevo, Mis Irbina 1.

 

Kandidati koji se prijave će biti online testirani, kako bi se odredio nivo znanja za navedene kurseve, te odredila grupa koju će polaznik pohađati.