Sutra redovna sjednica Općinskog vijeća

Redovna 42. sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u četvrtak, 26. septembra 2019. godine u 10 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1.

D N E V N I   R E D:

 

1. Usvajanje zapisnika sa 41. redovne sjednice Općinskog vijeća Centar

2. Vijećnički sat

3. Prijedlozi rješenja za dodjelu građevinskog zemljišta u svrhu legalizacije (brojevi predmeta: 05-31-302/18 i 05-31-31/18)

4. Prijedlog rješenja o prestanku prava korištenja zemljišnoknjižnom korisniku na građevinskom zemljištu državne svojine (broj predmeta: 05/A-31-946/18)

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pretvaranje stanova u poslovne prostorije

6. Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom u svrhu izgradnje stambenog, stambeno-poslovnog ili poslovnog objekta B3

7. Prijedlog odluke o održavanju sportskih ploha, igrališta i ''ciciban'' igrališta na području općine Centar

8.a) Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Općine Centar  

    b) Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Općine Centar  

9. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Bjelave-Mejtaš (stambeni objekat na k.č. 478 i 479 K.O. Sarajevo IV)

10. Izvještaj o investiranju raspoloživih novčanih sredstava Općine Centar za prvih šest mjeseci 2019. godine

11.a) Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Centar za prvo polugodište 2019. godine

     b) Periodični finansijski izvještaj za period 01.01-30.06.2019. godine

12. Nacrt lokalnog ekološkog akcionog plana Općine Centar 2019-2024.

13. Informacija o provedenom konkursu za odabir člana Općinske izborne komisije Centar Sarajevo

14. Izjašnjenje Općinskog vijeća po dopisu CIK-a BiH broj 06-1-07-1-263-7/19 od 07.06.2019. godine uz obavezu OIK-a Centar Sarajevo da dostavi prigovore, žalbe i odluke po istim vezano za Opće izbore 2018.