Završeni radovi na sanaciji oštećenja na saobraćajnicama i obnova saobraćajne signalizacije u Centru

Tokom proteklog perioda radnici građevinske firme „Bosman“ su okončali radove na redovnom održavanju saobraćajnica na području nekoliko mjesnih zajednica u Centru što konkretno podrazumijeva sanaciju oštećenja na kolovoznoj površini, kao i postavljanje nove saobraćajne signalizacije s ciljem povećanja sigurnosti učesnika u saobraćaju.

U ulicama Asafa Serdarevića, Osmana Krupalije, Fadila Jahića Španca i Radava urađeno je čišćenje saobraćajnica od nanosa zemlje i drugog materijala tokom velikih padavina, dok je u Ulici Nahorevska osim navedenog također urađena i sanacija oštećenih dijelova kolovoza. Riječ je o saobraćajnicama koje administrativno pripadaju mjesnim zajednicama „Koševo II“ i „Pionirska dolina“.

 

Tokom radova na redovnom održavanju u ulicama Asima Ferhatovića i Patriotske lige (Mjesna zajednica „Koševo II“), kao i Višnjik (Mjesna zajednica „Park-Višnjik“) te u Gabelinoj ulici (MZ „Džidžikovac-Koševo II“) postavljena je nova saobraćajna signalizacija, dok je u Ulici Aleksandra Puškina kod brojeva 1, 7 i 50 (Mjesna zajednica „Pionirska dolina“) postavljeno novo saobraćajno ogledalo zbog bolje preglednosti kod izlaska sa motornim vozilom na glavnu saobraćajnicu. Na saobraćajnici u Nahorevskim brdima (MZ „Nahorevo“) urađena je sanacija oštećene saobraćajnice, dok su u Nahorevskoj ulici kod broja 248 gdje je smještena Psihijatrijska bolnica Jagomir završeni zemljani i betonski radovi za potrebe izmještanja postojećeg kolektora za odvodnu mrežu.

 

Navedeni projekti su realizovani na osnovu ugovora o izvođenju radova na redovnom održavanju saobraćajnica na području općine Centar, kojeg su potpisali načelnik dr. Nedžad Ajnadžić i direktor firme „Bosman“ Sunija Jahić, a čija ukupna vrijednost iznosi gotovo 32.400 KM, sredstva koja je obezbijedila Općina Centar u svom ovogodišnjem budžetu.

 

Za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i redovno održavanje lokalnih cesta obezbijeđeno je 1.982.477 KM, a za nekategorisane ceste 524.000 KM u ovogodišnjem budžetu Općine Centar.