Uskoro počinje izrada idejnog uređenja parka „Prof. dr. Nijaz Duraković“

S obzirom na upite upućene općinskom načelniku dr. Nedžadu Ajnadžiću i nadležnim službama u vezi sa daljnjim aktivnostima na realizaciji projekta uređenja parka „Prof. dr. Nijaz Duraković“ u skladu sa usvojenim izmjenama i dopunama RP „Marijin Dvor-lokalitet Hastahana“ općinska uprava će pristupiti izradi idejnog uređenja trga i projekta vanjskog uređenja sa hortikulturom.

Osnovni cilj ovog projekta je da se umjesto sadašnje dominantne betonske plohe i parkinga ovaj prostor uredi sa dominantno zelenom, odnosno parkovskom površinom sa različitim hortikulturnim sadržajima i mobilijarom.

 

U tom smislu načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić potpuno stoji na stanovištu uređenja ovog, godinama zapuštenog, prostora na kojem će dominirati zelena površina sa rekreativnim sadržajima za sve generacija naših sugrađana.