Prezentacija pametnog zvona za osnovne škole

U prostorijama Osnovne škole „Silvije Strahimir Kranjčević“ (ulica Mehmed-paše Sokolovića 2) u srijedu, 18. septembra 2019. godine sa početkom u 9 sati bit će održana prezentacija pametnog zvona – „Smart Bell“. Prezentaciji će u ime Općine Centar prisustvovati načelnik dr. Nedžad Ajnadžić.

Naime, riječ je o projektu uvođenja pametnog zvona u osnovne škole koje podrazumijeva računarsku aplikaciju koja pored osnovne funkcije automatskog zvonjenja, prema željenom rasporedu, ima mogućnost da putem informacionog panela učenicima prikazuje puno korisnih informacija: vrijeme, datum, preostalo vrijeme do kraja časa ili odmora, pokretne poruke i obavještenja, te brojne druge informacije.