Za prevoz djece sa poteškoćama u razvoju izdvojeno 12.000 KM

Općina Centar Sarajevo, kao i ranijih godina, u budžetu je izdvojila 12.000 KM za prevoz djece sa poteškoćama u razvoju, te na taj način još jednom iskazala brigu za jednu od najosjetljivijih skupina u našem društvu.

S tim vezi, načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić potpisao je zaključak o isplati sredstava u iznosu od 3.780 KM za prevoz učenika i njihovih pratilaca za period od septembra do decembra ove godine.

 

Pomenuta sredstva namijenjena su za troškove prevoza djece i njihovih pratilaca od kuće do škole i obratno. Trenutni korisnici ovog programa su pratioci i učenici nastanjeni na području općine Centar, a koji pohađaju Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“, Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“, Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju i Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu.