Nogometni turnir osnovnih škola sa Centra počinje u oktobru

Općina Centar i ove godine organizira nogometni turnir 11 osnovnih škola sa njenog područja koji počinje u oktobru i odigravat će se na otvorenom terenu sarajevskog FIS-a (Mis Irbina 10). Realizator ovog projekta je Centar za sport i rekreaciju, javna ustanova čiji je osnivač Općina Centar.

Ovogodišnji nogometni turnir će se, na zahtjev nastavnika, umjesto u dosadašnjoj jednoj kategoriji igrati u dvije, i to kategorija dječaci uzrasta do sedmog razreda (uključujući i sedmi) i kategorija osmi i deveti razredi. Ekipu škole sačinjava po osam dječaka.

 

Turnir se organizira kroz ligu takmičenja u okviru grupa ''A'' i ''B'', po jednostrukom bod sistemu.

 

U grupi ''A'' su nogometne ekipe osnovnih škola ''Alija Nametak'' (nosilac grupe), ''Isak Samokovlija'', ''Vladislav Skarić'', ''Nafija Sarajlić'', ''Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak'' i ''Silvije Strahimir Kranjčević''.

 

U grupi ''B'' su nogometne ekipe osnovnih škola ''Hasan Kikić'' (nosilac grupe), ''Katolički školski centar'', ''Musa Ćazim Ćatić'', ''Safvet-beg Bašagić'' i ''Hasan Kaimija''. Takmičarsku komisiju čine Gordan Radić, predsjednik i članovi Fahro Čengić i Adis Mušanović.

 

Takmičenje će se odvijati prema utvrđenim terminima, uz prisustvo publike – učenika, nastavnika i roditelja. Na osnovu žrijeba koji je u Centru za sport i rekreaciju obavljen 4. septembra, formirani su parovi i satnica odigravanja utakmica. Utakmice prvog kola će biti odigrane 22. oktobra, drugog kola 24. oktobra, trećeg kola 30. oktobra, četvrtog kola 5. novembra i petog kola 11. novembra. Poslije kvalifikacionog dijela igra se Play off u kojem učestvuju po dvije prvoplasirane ekipe iz grupa ''A'' i ''B''.