Općina osigurala besplatan prevoz za učenike Osnovne škole „Alija Nametak“

Iako nema direktnu nadležnost nad obrazovanjem, Općina Centar Sarajevo godinama iz svog budžeta izdvaja sredstva kako bi obezbijedila besplatan prevoz za učenike osnovnih škola koji stanuju na većoj udaljenosti od škole, a gdje nemaju uspostavljene odgovarajuće saobraćajne linije javnog gradskog prevoza.

Jedan u nizu takvih primjera je i donacija Osnovnoj školi „Alija Nametak“ u iznosu od 28.500 maraka za prevoz učenika od prvog do četvrtog razreda. Zaključak o isplati navedenih sredstava potpisao je općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić i uručio ga direktorici škole Medihi Beširević.

 

Na ovaj način učenicima se želi osigurati da bezbjedno i na vrijeme stižu u školu.

 

Odabir prevoznika, u skladu sa važećim zakonskim propisima, vrše škole s kojima su utvrđeni tačni termini polaska i povratka minibusa.

 

Direktorica Beširević je, u ime učenika i nastavnog osoblja škole, uputila riječi zahvalnosti Općini Centar i načelniku Ajnadžiću za sveukupnu podršku ovoj obrazovnoj ustanovi i želju da se odlična saradnja sa ovom lokalnom zajednicom nastavi i ubuduće.