Sanacija oštećenja na saobraćajnicama i obnova saobraćajne signalizacije u Centru

U skladu sa ugovorom o izvođenju radova na redovnom održavanju saobraćajnica na području općine Centar, kojeg su potpisali načelnik dr. Nedžad Ajnadžić i direktor firme „Bosman“ Sunija Jahić, radnici ove građevinske firme su tokom proteklog perioda završili nekoliko projekata na redovnom održavanju saobraćajnica, što podrazumijeva sanaciju oštećenja na kolovoznoj površini, kao i postavljanje nove saobraćajne signalizacije s ciljem povećanja sigurnosti učesnika u saobraćaju.

Tako je u ulicama Breka, Bardakčije, Panjina kula i Grdonj urađeno čišćenje saobraćajnica od nanosa tokom velikih padavina, dok je u Ulici Gornja Breka osim navedenog također urađena i sanacija oštećenih dijelova kolovoza (Mjesna zajednica „Hrastovi-Mrkovići“).

 

Ovom prilikom je u ulicama Bjelave, Čekaluša i Ivana Cankara postavljena nova saobraćajna signalizacija, a u Ulici Tina Ujevića je također osim postavljanja novog saobraćajnog znaka postavljen i „ležeći policajac“ za smanjenje brzine kretanja motornih vozila ovom ulicom (Mjesna zajednica „Mejtaš-Bjelave“), dok je na raskrsnici ulica Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka i Koševo postavljeno novo saobraćajno ogledalo (MZ „Džidžikovac-Koševo I). Za navedene radove Općina Centar je iz svog ovogodišnjeg budžeta izdvojila 20.500 KM.

 

Redovno održavanje saobraćajnica podrazumijeva sanaciju oštećenja na kolovozu saobraćajnica, popravljanje oštećenih ivičnjaka, te obnovu i postavljanje nove horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije. Navedene radove pomenuta građevinska firma obavlja na osnovu sporazuma o redovnom održavanju ulica na području općine Centar.

 

U ovogodišnjem budžetu Općine Centar za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i redovno održavanje lokalnih cesta planirano je 1.982.477 KM, a za nekategorisane ceste 524.000 KM.