Sportske radionice za djecu sa poteškoćama u razvoju

Centar za sport i rekreaciju – javna ustanova čiji je osnivač Općina Centar u saradnji sa Centrom za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju „Colibri“, a na inicijativu Općinskog vijeća Centar, započeo je projekat za djecu sa poteškoćama u razvoju.

Naime, od ponedjeljka, 9. septembra 2019. godine u prostorijama Centra za sport i rekreaciju  održavaju se sportske radionice za djecu sa poteškoćama u razvoju. Radionice se održavaju u grupama i to ponedjeljkom i srijedom u terminu od 14 do 15 sati, a planirano je da traju do kraja godine.

 

Korisni učinci bavljenja sportom, kao grupno organizirane sportske aktivnosti nisu samo ograničeni na tjelesno zdravlje, već podrazumijevaju i psihičko zdravlje, uključujući kognitivni, društveni i afektivni razvoj djece.

 

Mogućnost sudjelovanja u određenoj aktivnosti dopušta djetetu da se dobro i pozitivno osjeća, te im daje osjećaj zadovoljstva i samopouzdanja. Osim toga, uspješno savladavanje određene vještine može kod djece dovesti do poboljšanja načina na koji razmišlja o sebi, samopoštovanja i vjere u sebe.

 

Vježbe i tjelesne aktivnosti koje uključuju provokaciju ravnotežne kontrole važne su poticanju razvoja djeteta sa poteškoćama u razvoju iz razloga što uključuju interakciju više senzornih sustava.

 

Podsjećamo da je, zahvaljujući ovoj lokalnoj zajednici, početkom 2018. godine otvoren Centar za pomoć porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju koji je smješten u adaptiranim prostorijama u Ulici Valtera Perića 3.