U Centru kulture i mladih kurs engleskog jezika za djecu

Naučno je dokazano da učenje stranih jezika od rane dobi poboljšava cjelokupni kognitivni razvoj. Osim učenja govora, čitanja i pisanja na novom jeziku, djeca mogu unaprijediti vještine kritičkog razmišljanja, rješavanja problema i postići veću mentalnu fleksibilnost.

Budući da je riječ o danas najrasprostranjenijem jeziku, značaj engleskog jezika je uveliko poznat. Engleski je jedan od najvažnijih svjetskih jezika koji utiče na svako područje rada počevši od politike, biznisa, nauke, tehnologije do zabave.

 

Kurs engleskog jezika za djecu u organizaciji Centra kulture i mladih je interaktivan i zabavan, što omogućava polaznicima da ostanu angažovani i motivisani dok razvijaju svoje znanje. Pored toga, kod polaznika se stvara želja za daljim učenjem i proširenjem znanja.

 

Edukativni program se odvija na određenoj platformi sigurnoj za djecu, gdje se može vježbati i razgovarati na engleskom jeziku sa vršnjacima iz grupe, a sve pod nadzorom predavača Centra kulture i mladih. Također, mogu se pronaći dodatni materijali za učenje što ovaj kurs sveukupno čini motivirajućim.

 

Zavisno od uzrasta formiraju se grupe za predškolski, osnovni i srednji nivo obrazovanja.

 

Trajanje jednog stepena kursa je tri mjeseca.