Rezultati poziva organizacijama civilnog društva za učešće u evaluaciji projekata

Općina Centar prošle sedmice objavila je poziv za prijavu zainteresiranih članova organizacija civilnog društva koje imaju sjedište na području općine Centar Sarajevo da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Nakon završetka roka za prijavu, konstatovano je da se ispred organizacija civilnog društva sa područja općine Centar Sarajevo prijavila jedna kandidatkinja i to Đenana Kahriman iz Udruženje „Sahan“ Sarajevo. Nakon uvida u prijavu kandidatkinje, predstavnici Općine Centar Sarajevo i predstavnici UNDP/ReLOaD projekta su konstatovali da prijavljena kandidatkinja ispunjava uslove, te da nema smetnji da bude izabran za člana Evaluacione komisije.

 

Članovi Evaluacione komisije koju čine predstavnica civilnog društva, dva predstavnika Općine Centar Sarajevo i dva predstavnika UNDP/ReLOaD projekta će dogovoriti termin evaluacije pristiglih projekata.

 

Podsjećamo, javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen 16. jula i bio je otvoren do 27. avgusta 2019. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, bilo je potrebno osigurati učešće jednog predstavnika organizacija civilnog društva. 

 

Prema pravilima, u procesu evaluacije ne smiju učestvovati članovi organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacija civilnog društva na istom javnom pozivu.

 

Nakon završetka roka za prijavu, konstatovano je da se ispred organizacija civilnog društva sa područja općine Centar Sarajevo prijavila jedna kandidatkinja i to Đenana Kahriman iz Udruženje „Sahan“ Sarajevo. Nakon uvida u prijavu kandidatkinje, predstavnici Općine Centar Sarajevo i predstavnici UNDP/ReLOaD projekta su konstatovali da prijavljena kandidatkinja ispunjava uslove, te da nema smetnji da bude izabran za člana Evaluacione komisije.

 

Članovi Evaluacione komisije koju čine predstavnica civilnog društva, dva predstavnika Općine Centar Sarajevo i dva predstavnika UNDP/ReLOaD projekta će dogovoriti termin evaluacije pristiglih projekata.

 

Podsjećamo, javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen 16. jula i bio je otvoren do 27. avgusta 2019. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, bilo je potrebno osigurati učešće jednog predstavnika organizacija civilnog društva. 

 

Prema pravilima, u procesu evaluacije ne smiju učestvovati članovi organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacija civilnog društva na istom javnom pozivu.