Nelegalni objekat na Gorici će biti uklonjen

Odlučna u namjeri da suzbije nelegalnu gradnju Općina Centar putem inspektorata vodi aktivnu kampanju kontrole terena i gradnje objekata na svom području.

Tokom kontrole u naselju Gorica utvrđeno je da je u toku izgradnja objekta investitora F.R. koji nije pribavio potrebne dozvole, te je u skladu sa time inspektorat pokrenuo zakonom predviđene procedure.

 

Uprkos, upozorenjima investitor se oglušio i nastavio izgradnju objekta u neposrednoj blizini parka u Ulici Dajanli Ibrahim bega koji je uređen u organizaciji Općine Centar.

 

S obzirom da je riječ o potpuno nelegalnom objektu, a nakon provedenog postupka inspektorata, Općina Centar je izdala nalog za uklanjanje građevine  koje će biti izvršeno 5. septembra 2019. godine.

 

Općina Centar se snažno zalaže za urbanizaciju i izgradnju, ali upućujemo apel svim investitorima da prije bilo kakvog početka radova pribave potrebne saglasnosti, te da se u toku izgradnje pridržavaju izdatih dozvola.