Održana druga radionica u okviru izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana

U velikoj sali Općine Centar Sarajevo u srijedu 21. augusta 2019. godine održana je druga radionica u okviru izrade Nacrta Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) Općine Centar za period 2019.-2024. godine.

Svrha radionice je prepoznavanje ključnih izazova u oblasti zaštite okoliša sa kojima se susreće Općina Centar, te identifikacija mogućih i izvodivih rješenja koja će Općini i njenim stanovnicima pružiti bolju životnu sredinu. Organizatori radionice su kompanija Enova d.o.o. Sarajevo i Nlogic d.o.o. Sarajevo u saradnji sa stručnim timom sastavljenim od predstavnika nekoliko službi Općine Centar. 

 

Radionica je realizovana na način da su učesnici podijeljeni u šest tematskih grupa: energetika, infrastruktura i upravljanje kvalitetom zraka;  prostorno uređenje i resursi zemljišta i tla; upravljanje otpadom; vodni resursi i šumski ekosistemi, prirodno i kulturno-historijsko nasljeđe, javno zdravlje.

 

Lokalno ekološki akcioni plan predstavlja razvojno-planski dokument koji na osnovu procjene stanja okoliša, utvrđenih problema i prioriteta u okolišu, te definisanih aktivnosti doprinosi unapređenju stanja okoliša u općini. Cilj izrade ovog dokumenta je da se promoviše javna svijest i odgovornost za zaštitu okoliša i poveća javna podrška investicijama u ovoj oblasti, kroz uključivanje šire javnosti u proces planiranja i izrade dokumenta.

 

Pored toga izrada LEAP-a ima za cilj i da se stvori odgovarajući dokument u cilju pristupa finansijskim sredstvima namijenjenim za zaštitu okoliša iz domaćih i inostranih izvora. U ime Općine Centar današnjoj radionici su prisustvovali predstavnici Službe za finansije, privredu i lokalno-ekonomski razvoj, Službe za urbanizam i zaštitu okoliša, Službe za registar, upravljanje imovinom i katastar nekretnina, Službe za investicije, komunalni razvoj i planiranje, lnspektorata i Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice.