Novo stepenište i pješačke staze u Ulici Nusreta Šišića Dede

Posljednje dvije sedmice traju radovi na izgradnji novog stepeništa i pristupnih pješačkih staza u Ulici Nusreta Šišića Dede između brojeva 8 i 12 na Koševskom brdu.

Finansijer projekta je Općina Centar koja je za tu namjenu iz svog budžeta izdvojila 60.560 KM, dok je za izvođača radova odabrana građevinska firma „Sela“.

 

Do sada su radnici pomenute firme uspjeli ukloniti staro oštećeno stepenište i izgraditi oko 75 metara novog armirano-betonskog stepeništa sa pristupnim stazama. Kako je navedeno u ponudi za građevinsko-zanatske radove na izgradnji stepeništa, koje povezuje pomenutu ulicu sa Ulicom Muhameda Hadžijahića čime je olakšana svakodnevna komunikacija stanara tri stambena objekta, nakon završetka betonskih radova biće postavljeno 180 metara kvadratnih novih kulir ploča po gazištima stepeništa koje su pokazale veoma veliku otpornost na razne vremenske uslove posebno tokom zimskih mjeseci.

 

Također je planirana izgradnja betonskog rigola za odvodnju površinskih voda. Na kraju radova će duž novog stepeništa biti postavljena nova rukohvatna ograda zbog lakšeg silaska niz stepenice posebno starijim osobama.