Javni poziv subjektima male privrede za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja

Na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji Općine Centar i BBI banke, kojeg su potpisali općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić i predsjednik Uprave Bosna Bank International d.d. Sarajevo Amer Bukvić, u petak 9. augusta 2019. godine objavljen je javni poziv namijenjen subjektima male privrede.

Javni poziv je objavljen u dnevnim listovima „Oslobođenje“ i „Dnevni avaz“, te na općinskoj web stranici: http://www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-konkursi-i-oglasi, kao i web stranici BBI banke: https://www.bbi.ba/bs/novosti/objavljen-javni-poziv-subjektima-male-privrede-sa-podrucja-opcine-centar-za-podnosenje-zahtjeva-za-odobrenje-finansiranja.

 

Javni poziv ostaje otvoren sve do potrošnje iznosa predviđenog za subvenciju. Za potrebe ove kreditne linije BBI banka je obezbijedila 6,2 miliona konvertibilnih maraka, dok Općina Centar učestvuje sa 100 hiljada KM za subvenciju dijela profitne marže.

 

U javnom pozivu su navedeni kriteriji za odabir korisnika linije finansiranja te potrebna dokumentacija koju je potrebno priložiti prilikom prijave projekta. Kako je navedeno maksimalni iznosi finansiranja, sa profitnom maržom 0%, koji mogu biti maksimalno do sedam godina, je 300 hiljada maraka po privrednom subjektu, s tim da ovaj iznos može biti i veći ukoliko se radi o projektima ulaganja u infrastrukturne projekte i objekte od posebnog značaja za Općinu Centar.

 

Svi zainteresovani svoje prijave na javni poziv mogu dostaviti lično na protokol ili preporučenom poštom na adresu : BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b. ili putem elektronske pošte: linijaopcinacentar@bbi.ba, sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Općine Centar Sarajevo”.

 

Sve dodatne informacije je moguće dobiti u najbližoj poslovnici Bosna Bank International d.d. Sarajevo, putem telefona na brojeve: 033/275-507, 033/275-555, 033/275-256. putem e-maila: linijaopcinacentar@bbi.ba ili putem web stranice: www.bbi.ba.