Općina Centar započela prijem zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu

Nakon stupanja na snagu Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica FBiH, Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambemo-oslobodilačkog rata FBiH dostavilo je instrukciju Općini Centar o načinu izvršenja upravnih i stručnih poslova u postupku odlučivanja o pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranih boraca.

U skladu sa time, Općina Centar je započela sa prijemom zahtjeva za navedeno pravo od 9. augusta 2019. godine.

 

Obrazac za ostvarivanje ovog prava može se preuzeti na općinskoj web stranici i info pultu Općine Centar.