Primopredaja zaštitne obuće pripadnicima sektora za policijsku podršku

U ponedjeljak, 29. jula 2019. godine u 13 sati u prostorijama Jedinice za specijalističku podršku MUP-a Kantona Sarajevo u Ulici Nahorevska bb načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić će potpisati ugovor o davanju na korištenje zaštitne obuće pripadnicima sektora za policijsku podršku za čiju nabavku je ova lokalna zajednica izdvojila gotovo 56.000 maraka.

Nakon toga će načelnik Ajnadžić obići gradilište u Nahorevskoj ulici gdje su u toku završni radovi na rekonstrukciji dijela saobraćajnice i izgradnji dijela mosta u neposrednoj blizini Javne ustanove „Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo“ u Jagomiru.

 

Načelnik će obići i prostorije u kojima će biti smještena ambulanta porodične medicine za stanovnike Pionirske doline, Nahoreva, Nahorevskih brda i Šipa u Ulici Nahorevska 103, kao i radove na rekonstrukciji dijela Ulice Koševo - 1. faza od raskrsnice sa Ulicom Patriotske lige do raskrsnice sa Ulicom Kemal-begova, dužine 360 metara.