Sutra 41. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Redovna 41. sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u četvrtak, 25. jula 2019. godine u 10 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1.

D N E V N I   R E D:

1. Usvajanje zapisnika sa 40. redovne sjednice Općinskog vijeća Centar

2. Vijećnički sat

3. Prijedlog odluke o izboru i imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije Centar Sarajevo

4. a) Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski centar ''Marijin Dvor'' – za lokalitet Hastahana

b) Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski centar ''Marijin Dvor'' – za lokalitet Hastahana

5. Prijedlozi rješenja za dodjelu građevinskog zemljišta u svrhu legalizacije (brojevi predmeta: 05-31-160/18; 05-31-918/18 i 05/A-31-5/19)

6. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja Općinskog vijeća Centar broj: 05/1-31-1942/99 od 14.03.2000. godine (broj predmeta: 05-31-393/18)

7. Prijedlog pravilnika o dodjeli stipendija ''Prof. dr. Husein Kulenović'' učenicima i studentima

8. Prijedlog odluke o povjeravanju održavanja sportskih ploha, igrališta i ''ciciban'' igrališta na području općine Centar za 2019. godinu

9. a) Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje stana u ulici Mis Irbina 9 vlasništvo Općine Centar

b) Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje stana u ulici Jukićeva 49 vlasništvo Općine Centar

10. Izmjene i dopune Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Centar

11. Prijedlog odluke o prestanku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (broj predmeta: 05-31-644/17)

12. Prijedlog rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta (broj predmeta: 05/A-31-343/19)

13. Prijedlog dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Centar

14. Prijedlog pravilnika o službenim putovanjima u Općinskom vijeću Centar

15. a) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke broj: 01-49-207/19 od 04.02.2019. godine i dodjeli u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom u ulici Bjelave 72

b) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija neporednom pogodbom u dijelu objekta Općine Centar u ulici Nahorevo bb

16. Informacija o aktivnostima po osnovu namjere Republike Austrije o kupovini objekta u kojem je smještena austrijska ambasada u ulici Džidžikovac 7 u Sarajevu

17. Informacija o ostvarivanju prava boraca, ratnih vojnih invalida, porodica šehida i poginulih boraca u 2018. godini i aktivnostima Općine Centar na poboljšanju njihovog položaja u 2019. godini

18. Informacija o Odluci o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Podgaj-Tekija'' (objekti na parcelama k.č. 1607/1, 1624 i 1618 K.O. Sarajevo VIII).