Održana 5. redovna sjednica Opštinskog štaba civilne zaštite Centar

Redovna 5. sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Centar Sarajevo održana je 18. jula 2019. godine. Sjednicu je vodio načelnik Štaba Vahid Bećirević, a na dnevnom redu je bilo aktuelno stanje klizišta na području Centra, a posebno na Soukbunaru u ulici Boraca Zlatišta 6-19 gdje je 12. jula 2019. godine zbog pucanja vodovodne cijevi došlo je do klizanja tla koje se obrušilo na saobraćajnicu.

Član Općinskog štaba civilne zaštite Fuad Babić, ekspert za klizišta izvijestio je Štab o svim dosadašnjim aktivnostima i mjerama koje su poduzete na stabilizaciji i sprečavanju daljeg klizanja tla na pomenutom lokalitetu. S tim u vezi usvojeni su i zaključci o narednim aktivnostima. Štab je obavezao općinsku Službu za investicije, komunalni razvoj i planiranje da koordinira aktivnosti na postavljanju tri do četiri reda šumskih popleta niz tijelo klizišta s ciljem zaustavljanja dalje erozije tla, kao i postavljanje tri reda armirano betonskih gabiona napunjenih inertnim materijalom na nožnom dijelu klizišta. Također će biti nastavljen monitoring ovog klizišta. Zaključeno je da nakon realizacije privremenih mjera i aktivnosti treba što hitnije pristupiti izradi projektnog zadatka kao i glavnog projekta sanacije klizišta.

 

Pored ovog klizišta evidentirane su još tri dodatne rizične lokacije sa područja MZ Soukbunar gdje je potrebno hitno izvršiti sljedeće radove: sanaciju kvara zbog kojeg curi voda u ulici Boraca Zlatišta od broja 2 do broja 8; čišćenje objekata na dijelovima saniranog klizišta u ulici Mrakuša; sanacija klizišta na lokalitetu ulice Pećina.

 

Predstavnik firme ''Angermeier'' d.o.o. Sarajevo Amir Karabegović prezentirao je članovima Štaba informaciju o realizovanim aktivnostima na projektu praćenja i geodetskog osmatranja ponašanja tla i objekata u zonama klizišta na području općine Centar.

 

Općinsko štab civilne zaštite usvojio je predloženu odluku o dodjeli pomoći gradovima i općinama u BiH koje su pretrpjele značajne štete od poplava u mjesecu maju i junu 2019. godine.