Rješavanje stambenog pitanja za pripadnike boračke populacije

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić potpisao je sa direktorom Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Mirzom Emirhafizovićem protokol kojim se iz budžeta ove lokalne zajednice izdvaja 20.000 maraka Fondu, a u svrhu rješavanja stambenog pitanja za članove porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobiliziranih boraca i prognanih osoba.

Imajući u vidu težak ekonomsko socijalni položaj boraca i njihovih porodica i nedovoljnu brigu društva za njihove brojne probleme i potrebe, Općina Centar Sarajevo u okviru kontinuirane brige o boračkoj populaciji, najzaslužnijoj za današnju slobodnu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, dugi niz godina redovno iz svog budžeta izdvaja značajna sredstva kako bi im pružila potporu i razne vrste pomoći.

 

U općinskom budžetu za 2019. godinu za tu namjenu obezbijeđeno preko 700 hiljada konvertibilnih maraka.

 

Načelnik Ajnadžić je prilikom potpisivanja protokola kazao da će Općina Centar u skladu sa mogućnostima nastaviti izdvajati sredstva za ovu namjenu.

 

-Nažalost mnogo je pripadnika boračke populacije koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, a ima i slučajeva kada oni koji su branili i odbranili ovu državu nemaju krov nad glavom. U cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja za pripadnike boračke populacije i njihove porodice u budžetu smo izdvojili ova sredstva, a namjeravamo sa ovim vidimo podrške nastaviti i dalje, istakao je Ajnadžić.

 

Direktor Emirhafizović je izrazio spremnost Fonda da bude partner Općini Centar u projektu rješavanja stambenog pitanja za pripadnike boračke populacije i njihove porodice.

 

-Mi već aktivno učestvujemo u projektima Vlade Kantona Sarajevo za rješavanje stambenih pitanja, kako mladih tako i boračke populacije, i u narednom periodu ćemo nastaviti sa implementacijom navedenih programa, shodno potrebama Vlade Kantona Sarajevo. Zainteresirani smo da budemo partneri u realizaciji i ovog projekta, kazao je Emirhafizović.

 

Današnjem potpisivanju u ime Općine prisustvovali su i sekretar Općine Jasna Beba, savjetnici načelnika Osmo Babić i Bećir Sirovina, te pomoćnici načelnika Jasmina Fazlić i Fahrudin Kurtović.