Podrška Ustanovi za obrazovanje odraslih „Nova zanimanja“

U prostorijama Općine Centar načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je potpisao zaključak kojim se odobrava isplata sredstava u iznosu od 11.500 KM Ustanovi za obrazovanje odraslih „Nova zanimanja“ za potrebe troškova vanrednog školovanja i prekvalifikacije polaznika. Ovom prilikom je potpisani zaključak načelnik Ajnadžić uručio direktorici Ustanove za obrazovanje odraslih Melihi Abduhalilović i zaželio im dalji uspješan rad na obrazovanju odraslih kako bi bili konkurentni na tržištu rada.

U budžetu Općine Centar za 2019. godinu planirana su sredstva obrazovnim ustanovama za projekte prekvalifikacije, dokvalifikacije i vanrednog školovanja pripadnika nacionalnih manjina i socijalno ugroženih, s tim da projekti osiguravaju stjecanje znanja, održavanje vještina i radnih navika potrebnih za zapošljavanje odnosno promjenu zaposlenja..

 

U saradnji sa Zavodom za zapošljavanje izvršen je odabir kandidata koji su sa područja općine Centar a prijavili su se na objavljeni Javni konkurs. Sredstva su odobrena za ukupno šest kandidata koji su bez finansijskih primanja, sa ciljem prekvalifikacije i dokvalifikacije.

 

Osnovni cilj Ustanove za obrazovanje odraslih „Nova zanimanja“ je obezbijediti pristup obrazovnom procesu široj društvenoj zajednici. Glavne ciljne grupe su zaposleni koji imaju specifične potrebe za sticanjem novih vještina i kompetencija, odrasli koji su odustali od obrazovanja u toku formalnog ciklusa ali imaju želju da se vrate u obrazovni proces, nezaposleni, odrasle osobe koje stiču prvo zanimanje i svi oni koji žele da unaprijede znanja i vještine. Ustanova ima za cilj omogućiti pojedincima da steknu kako generalna znanja, koja nisu usko specijalizovana za djelatnost kojom se oni bave i kao takva se mogu koristiti za druge vrste poslova, tako i specifična, direktno primjenjiva na njihovom radnom mjestu.