Načelnik Ajnadžić sa direktorima ViK-a i Zavoda za izgradnju obišao lokaciju klizišta na Soukbunaru

Tokom jutra u petak, 12. jula 2019. godine na Soukbunaru, tačnije u Ulici boraca Zlatišta između brojeva 6 i 19 (nekadašnji dio Trebevićke ulice), u blizini spomen-obilježja Debelo brdo, došlo je do klizanja tla koje se obrušilo na saobraćajnicu.

Konstatovano je da je uzrok pucanje vodovodne cijevi iznad klizišta, ali će se stanje i dalje pratiti.

 

Tokom dana pripadnici Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Centar, vatrogasci i pripadnici policije su odmah izašli na teren kako bi se spriječile teže posljedice za okolno stanovništvo i njihove stambene objekte. Odmah je angažovana građevinska firma ''Grakop'' sa kojom Općina Centar ima ugovor o redovnom održavanju saobraćajnica, uključujući i ovaj lokalitet, i uklonila obrušenu zemlju sa saobraćajnice, dok su radnici ''Vodovoda i kanalizacije'' zamijenili puknutu vodovodnu cijev iznad klizišta i dalje će poduzimati neophodne aktivnosti.

 

Lokalitet gdje se pojavilo klizište obišli su u popodnevnim satima načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić kao i direktori KJKP ''Vodovod i kanalizacija'' Enver Hadžiahmetović i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Mirza Hulusić sa saradnicima kako bi se na terenu upoznali sa situacijom i dogovorili poduzimanje daljih koraka s ciljem zaštite stanovnika ovog dijela općine Centar i njihove imovine.

 

Kako je procijenjeno, za sada nema opasnosti za okolne objekte i stanovnike. Po nalogu načelnika Ajnadžića Civilna zaštita Općine Centar će zajedno sa Mjesnim štabom civilne zaštite i Savjetom Mjesne zajednice Soukbunar odmah organizirati neprestane dežure do ponedjeljka kako bi pratili stanje. Sutra ujutro će radnici firme ''Grakop'' postaviti drenažnu cijev kojom će provesti vodu, koja se vjerovatno duže vremena skupljala, do odvodnog kanala koji je ranije napravljen prilikom sanacije klizišta kod ove lokacije. Ova firma će također biti stalno angažovana kako bi se obezbijedila prohodnost saobraćajnice.

 

Također je zaključeno da se hitno angažuju stručnjaci Zavoda za izgradnju i Općine Centar da se sačini cjelovit projekt sanacije ovog klizišta, a finansijska sredstva će po riječima načelnika obezbijediti Općina. Naime, prema mišljenju stručnjaka iz Zavoda za izgradnju KS, prvo je potrebno da se zemlja sa pokrenutog klizišta isuši, a zatim da se izgradi gabionski zid uz saobraćajnicu, što je privremeno rješenje do konačne realizacije cjelovitog projekta sanacije.

 

Prilikom ovog obilaska načelnik Ajnadžić je rekao da je ohrabren brzom reakcijom komunalnog preduzeća ''Vodovod i kanalizacija'' i izrazio uvjerenje da će Općina Centar ubuduće imati dobru saradnju sa ovim preduzećem.