Prijava lokacija napada na ljude i okupljanja pasa lutalica na Centru

Općina Centar je sklopila sa Veterinarskom stanicom Novi Grad Sarajevo ugovor o realizaciji granta općinskog budžeta za finansiranje usluga hvatanja pasa lutalica na području Centra, zatim evidentiranje lokacije i prevoz uhvaćenog psa na tretman u Veterinarsku stanicu, te nakon veterinarske obrade psa po instrukcijama Veterinarske stanice prosljeđivanje u azil odnosno drugo odgovarajuće mjesto koje odredi veterinar.

O potpisivanju ugovora obaviješten je KJKP ''Rad'' – Radna jedinica Kafilerija koja će koordinirati djelovanje po prijavama sa Veterinarskom stanicom Novi Grad, uz evidentiranje pasa lutalica uhvaćenih na teritoriji općine Centar.

 

S tim u vezi obavještavaju se građani da mogu prijaviti lokacije napada i okupljanja pasa lutalica na području općine Centar Radnoj jedinici Kafilerija telefonom na broj 033/450-269 i faksom na broj 033/654-480, kao i Veterinarskoj stanici Novi Grad telefonom na brojeve 033/586-641 i 061/488-147 (dežurni uposlenik) i faksom na broj 033/586-885.