Potpisivanje ugovora o grantovima iz budžeta Općine Centar

U okviru nastavka podrške manje razvijenim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić će u petak, 12. jula 2019. godine sa početkom u 10 sati u Općini Centar, Mis Irbina 1 (sala 33 u prizemlju) potpisati ugovore o dodjeli finansijskih sredstava u iznosu od 35.000 maraka sa predstavnicima općina Doboj Jug i Vogošća.

Istog dana u 10,30 sati načelnik Ajnadžić će potpisati zaključak o isplati sredstava u iznosu od 11.500 KM Ustanovi za obrazovanje odraslih Sarajevo a na ime prekvalifikacije, dokvalifikacije i vanrednog školovanja šest pripadnika nacionalnih manjina i socijalno ugroženih.

 

U 11,30 sati u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine (Reisa Džemaludina Čauševića 6) načelnik Ajnadžić potpisat će ugovor i sa direktorom Arhiva Bosne i Hercegovine Sašom Klepićem o donaciji finansijskih sredstava u iznosu od 30.000 KM za rekonstrukciju depoa u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine.