Potpisan ugovor za uređenje parka na Jezeru

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić i direktor Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Park“ Edin Abdurahmanović su u prostorijama Općine Centar potpisali ugovor o realizaciji projekta izgradnje i uređenja parka Jezero koje je smješteno ispod gradskog porodilišta „Zehra Muidović“.

Za realizaciju ovog projekta Općina Centar je iz svog ovogodišnjeg budžeta izdvojila iznos od 66.480 KM.

 

-Potpisivanje ovog ugovora predstavlja nastavak naše dugogodišnje saradnje na uređenju i uljepšavanja javnih zelenih površina. Naše namjere su da u saradnji sa KJKP „Park“ dogovorimo sistem održavanja 22 nova „ciciban“ i 16 sportskih igrališta koje smo tokom protekle dvije godine izgradili na području naše općine. Smatram da je komunalno preduzeće „Park“, koje je realizator izgradnje ovih igrališta i koji jedini ima certifikat za ugradnju mobilijara za dječiju igru u skladu sa najstrožim standardima sigurnosti djece, najbolji izbor za preuzimanje upravljanja i održavanja ovih igrališta. U općinskom budžetu naredne godine obezbijedit ćemo finansijska sredstva za tehničko opremanje ovog preduzeća sa kojim uskoro želimo krenuti u realizaciju sanacije i opremanja sportskih terena na Bardakčijama, u Ulici Josipa Vancaša i na Grdonju. Također Općina Centar će finansirati, a KJKP „Park“ realizovati projekt izgradnje spomen parka posvećenog ubijenoj djeci Goražda, objasnio je Ajnadžić.

 

Prema odredbama potpisanog ugovora, komunalno preduzeće „Park“ ima obavezu da u parku Jezero uredi trim i raster staze dopunom nove kamene frakcije, obavi košenje trave, postavi nove parkovske klupe sa naslonom umjesto oštećenih, ukloni samoniklo grmlje i rastinje, te posadi ukrasno grmlje. Također je njihova obaveza da ugrade i dvije nove betonske klupe sa naslonom, zamijene drvene štafle na postojećim klupama i zidićima gdje se može sjediti, da ofarba i popravi postojeći dječiji mobilijar na igralištu kao i mobilijar duž trim staze. Potpisanim ugovorom je predviđeno uklanjanje korova kao i orezivanje postojeće žive ograde, te su u obavezi da prazne kante za otpatke narednih osam mjeseci.

 

-Za naše javno komunalno preduzeće najveća potreba je za sezonskim radnicima kada je najveći obim posla. Da bismo mogli odgovoriti postavljenim zadacima namjeravamo razgovarati sa novom upravom KJKP „Rad“ da zajedno formiramo ekipe koje će raditi na uređivanju javnih zelenih površina na području Kantona Sarajevo, kako bismo bili mnogo efikasniji u obavljanju ovako obimnog posla, naglasio je Abdurahmanović nakon potpisivanja ugovora.