MALONOGOMETNO IGRALIŠTE FIS-A

Aerobik za žene na otvorenom

Centar za sport i rekreaciju – javna ustanova čiji je osnivač Općina Centar i ove godine u saradnji sa Službom za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar nastavlja sa realizacijom projekta besplatne rekreacije-aerobika za sve stanovnice sa područja središnje sarajevske općine.

Aerobik je vrsta treninga koja kombinira ritmičke aerobne vježbe sa istezanjem i vježbama snage. Cilj aerobika je povećati snagu, elastičnost i kardiovaskularni kapacitet organizma, a u načelu se izvodi grupno, uz muziku i prisustvo instruktora aerobika.

 

Dolaskom ljepšeg vremena polaznice aerobika svoje aktivnosti će prenijeti na otvoreni malonogometni teren Centra za sport i rekreaciju, popularnog FIS-a. Treninzi će se održavati od 15. jula do 29. avgusta 2019. godine, ponedjeljkom i četvrtkom u terminu od 8 do 9 sati.

 

Zainteresovane polaznice mogu se prijaviti dolaskom na jedan od utvrđenih termina. Vježbe aerobika vode profesori tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj telefona 033/268-760.