Podrška Općine Centar vjerskim zajednicama i održivom povratku u drugim općinama

U utorak, 9. jula 2019. godine u 10,30 sati u Općini Centar Sarajevo, Mis Irbina 1 (sala 33 u prizemlju) načelnik dr. Nedžad Ajnadžić će potpisati protokole i zaključke sa predstavnicima vjerskih zajednica kojima Općina Centar dodjeljuje budžetska sredstva za obnovu vjerskih objekata (80.000 KM), kao i za programske aktivnosti i obilježavanje vjerskih praznika u 2019. godini (23.000 KM).

Raspoređivanje ovih sredstava se vrši putem Komisije Općinskog vijeća Centar za odnose sa vjerskim zajednicama, a dodijeljena su Medžlisu islamske zajednice Sarajevo, Jevrejskoj opštini Sarajevo, Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Sarajevo, Franjevačkom samostanu Sveti Ante i Župnom uredu Presvetog Srca Isusova Sarajevo.

 

Istog dana u 11 sati u Općini Centar (sala 33 u prizemlju) načelnik dr. Nedžad Ajnadžić će potpisati ugovore sa predstavnicima Opštine Jezero i Opštine Rogatica, kao i vjerskih institucija: Medžlisa Islamske zajednice Jajce – džemat Jezero, Srpske pravoslavne Crkvene opštine u Jezeru, Medžlisa Islamske zajednice Kiseljak – džemat Duhri i Medžlisa Islamske zajednice Vareš, te pojedincima iz opština Rogatica, Trnovo i Jajce kojima Općina Centar dodjeljuje sredstva za pomoć održivom povratku u ukupnom iznosu od 44 hiljade konvertibilnih maraka.

 

Raspodjela ovih sredstva iz budžeta Općine Centar vrši se na osnovu javnog poziva za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka a dodjeljuju se općinama, nevladinim organizacijama i pojedincima za sufinansiranje rješavanja infrastrukturnih problema povratnika i obnovu vjerskih objekata te pojedincima povratnicima za sanaciju stambenih jedinica, pomoćnih objekata ili nabavku opreme i materijala za poljoprivredu.