Održano predavanje za volontere i nove uposlenike Općine

U okviru programa stručnog usavršavanja uposlenika Općine Centar, Služba za javne nabavke, zajedničke poslove i informatiku organizovala je za novoprimljene volontere i uposlenike koji rade u općinskim službama predavanje o informacionom sistemu Općine Centar.

Na samom početku predavanja Samir Širić iz pomenute službe zaželio je novim uposlenicima i volonterima dobrodošlicu i uspješan rad u općinskim službama. Tokom prvog dijela izlaganja prezentirani su glavni elementi historijskog razvoja informacionog sistema u Općini Centar koji traje od 1984. godine, sa posebnim osvrtom na sigurnosni aspekt korištenja računara i informacionih servisa. Od kada je 1999. godine pokrenuta općinska web stranica pa do danas, prateći svjetske informacione trendove, napravljen je značajan iskorak uvođenjem elektronske uprave.

 

U sklopu projekta uvođenja elektronske uprave u Općini Centar, Služba za javne nabavke, zajedničke poslove i informatiku je realizovala niz aktivnosti, kao što su: uvođenje SMS servisa za građane koji putem mobilnih telefona mogu dobiti podatke o stanju njihovih zahtjeva koji se rješavaju u općinskim službama, zatim digitalizacija katastra, info kiosci, informativni bilteni…

 

U cilju povećanja efikasnosti i transparentnosti rada i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima, uz primjenu modernih komunikacija i tehnologija, Općina Centar je uvela i elektronski informacioni sistem u rad Općinskog vijeća „e-vijeće“. Volonteri su također informisani i o planovima za dalje unapređivanje informacionog sistema u Općini Centar. U pripremi je redizajn web stranice Općine Centar gdje će, osim novog, osvježenog izgleda općinske web stranice biti uvedene i neke novine. Također uveden je novi sistem myQ, sistem za centralizirano printanje i skeniranje, a suština je smanjiti troškove za printanje.

 

Navedeno predavanje je bilo uslov da novi korisnici budu uključeni u računarski sistem Općine Centar, što podrazumijeva dodjelu potrebnih prava za korištenje pomenutog sistema.