Održana prva radionica u okviru izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana

U Općini Centar Sarajevo održana je prva radionica u okviru izrade Nacrta Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) Općine Centar za period 2019.-2024. godine. Svrha radionice je predstavljanje odabranih poglavlja Lokalnog ekološkog akcionog plana i diskusija o rezultatima procjene stanja okoliša.

LEAP predstavlja razvojno-planski dokument koji na osnovu procjene stanja okoliša, utvrđenih problema i prioriteta u okolišu, te definisanih aktivnosti doprinosi unapređenju stanja okoliša u općini. Cilj izrade ovog dokumenta je da se promoviše javna svijest i odgovornost za zaštitu okoliša i poveća javna podrška investicijama u ovoj oblasti, kroz uključivanje šire javnosti u proces planiranja i izrade dokumenta. Pored toga izrada LEAP-a ima za cilj i da se stvori odgovarajući dokument u cilju pristupa finansijskim sredstvima namijenjenim za zaštitu okoliša iz domaćih i inostranih izvora.

 

Uz odluku o pristupanju izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana općine Centar Sarajevo za period 2019–2024. godine načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je donio i rješenje o imenovanju radnog tima čiji je zadatak da pruža podršku u prikupljanju i analizi podataka, pripremi osnova ovog strateškog dokumenta nosiocu izrade - kompaniji Enova d.o.o. Sarajevo i obezbijedi transparentnost procesa, učešće građana, institucija, privrednika, nevladinog sektora, nezavisnih eksperata kao i svih drugih zainteresiranih subjekata. U cilju što većeg učešća građana provedena je anketa koja je objavljena na općinskoj web stranici i dostupna u svim mjesnim zajednicama Općine Centar.

 

Enova d.o.o. je zajedno sa kompanijom Nlogic d.o.o. Sarajevo, angažovana za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana za Općinu Centar.

 

- Danas smo se okupili kako bismo održali prvu radionicu u okviru ovog projekta i ono što je važno jeste da ćemo okupiti sve ključne interesne strane koje smo identifikovali u prvim fazama, gdje ćemo im predstaviti šta smo to dobili u ovoj preliminarnoj procjeni stanja okoliša. Ovo je prilika da i oni daju povratnu informaciju i prijedloge za poboljšanje ovog dokumenta. Procjenu stanja okoliša radili smo primjenom DPSIR metodologije i prema tome prvo smo identifikovali društveno ekonomske pokretače i pritiske na okoliš u općini Centar. Tu se prije svega ubrajaju stanovništvo, privreda, energetika, infrastruktura, prostorno uređenje, upravljanje otpadom, te korištenje vodnih resursa. Nakon toga prešli smo na procjenu stanja okoliša, gdje smo predstavili stanje osnovnih komponenti okoliša u koje se ubrajaju resursi zemljišta i tla, resursi površinskih podzemnih voda, upravljanje kvalitetom zraka, upravljanje zaštite korištenja šumskih eko sistema, te zaštita prirodnog i kulturno historijskog naslijeđa. Također smo se osvrnuli i na stanje u oblasti javnog zdravlja, te smo na kraju pripremili i kratki osvrt na odgovore politika, kako na nivou Općine Centar, tako i na nivou Kantona i Federacije. Ovo je preliminarna ocjena stanja okoliša i još uvijek ne možemo da izvedemo zaključke, budući da podaci kojima raspolažemo nisu kompletirani, tako da bi u narednoj fazi trebali imati finaliziranu procjenu stanja okoliša, jer neke od institucija nisu bile u prilici da nam dostave podatke. Nakon toga ćemo raditi detaljnu analizu problema, gdje ćemo definirati specifične ciljeve i viziju za zaštitu okoliša u Općini Centar, kazala je Nadira Berbić iz kompanije Enova.