Za pse izgrađen i prilagođen park

Nakon što je u petak 21. juna 2019. godine i zvanično završeno uređenje prvog parka za pse na lokalitetu kod Druge gimnazije površine 1.200 metara kvadratnih sa pratećim mobilijarom koji odgovara evropskim standardima Općina Centar je započela izradu tabli na kojima će biti postavljena obavještenja i korisne informacije za vlasnike kućnih ljubimaca.

KJKP Park je zadužen da ovu zelenu površinu održava urednom.

 

Važno je istaknuti obavezu da su vlasnici pasa koji koriste prostor, u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, dužni da pri svakom izvođenju kućnih ljubimaca na javnu površinu nose pribor za čišćenje, odnosno odlaganje psećeg otpada na predviđen način i mjesta za odlaganje ovog otpada.

 

Namjera Općine Centar je da obezbjeđivanjem posebnih površina sa mobilijarom za kućne ljubimce omogući nesmetano korištenje svih ostalih parkovskih površina za odmor i rekreaciju naših sugrađana i dječiju igru, a da istovremeno psi dobiju parkove namijenjene i prilagođene u potpunosti njima.

 

Općina očekuje da će vlasnici kućnih ljubimaca ovo imati u vidu, te da će prilikom izvođenja svojih pasa koristiti navedeni park, a da će se na ostatku zelenih površina pridržavati odredbi iz Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca.