Potpora Općine Centar projektima organizacija civilnog društva

Općina Centar će i ove godine pružiti finansijsku podršku projektima nevladinih organizacija, a koji su odabrani po novoj međunarodnoj LOD metodologiji.

Podršku u ukupnom iznosu od skoro 300 hiljada konvertibilnih maraka će dobiti ukupno 26 projekata organizacija civilnog društva.

 

Naime, u sklopu jačanja saradnje i partnerstva sa organizacijama civilnog društva Općina Centar raspisala je Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz budžeta Općine u 2019. godini. Javni poziv je objavljen 8. aprila 2019. godine.

 

U predviđenom roku primljene su 83 projektne aplikacija. U skladu sa Odlukom o načinu odabira projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji, Komisija za ocjenu i odabir projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji je izvršila evaluaciju prispjelih projekata. Donesena je odluka o dodjeli sredstava (granta) za 26 odobrenih projekata organizacija civilnog društva koji se, u skladu sa Strategijom razvoja Općine Centar za period 2016-2022. godine, odnose na oblasti: obrazovanje, kultura, zaštita okoliša, socijalna politika, zdravstvo i sport. Iznosi sredstava za odobrene projekte su od 10.000 do 20.000 konvertibilnih maraka.

 

 

Finansijsku podršku Općine Centar ove godine dobili su: Udruženje “IDEA” za projekt “Škola preduzetništva Općine Centar”; Udruženje “Centar za razvoj omladinskog aktivizma - CROA” za projekt “Vršnjačko nasilje – NEMA ŠANSE”; Udruženje “NYGEA” za projekt “Mladi jačaju aktivizam”; Udruženje za podršku obrazovanja, odgoja, kulture i tradicije “Bajka” za projekt “Peti festival bajke”; Udruženje „Inspiracija“ za projekt „Sazlijska praksa sviranja sevdalinki u BiH“; Udruženje za očuvanje kulturnog naslijeđa i tradicije „Sahan“ za projekt “Tandem plus – tradicija za budućnost“; Udruženje Obala Art Centar za projekt „Promocija i afirmacija kulturno-historijskog naslijeđa BiH – SARAJEVOREBORN; Fondacija Cure za projekt „Mapiranje prava i potreba samohranih roditelja i jednoroditeljskih zajednica u općini Centar“; Udruženje za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju „Colibri“ za projekt „Colibri – note u bojama“; Udruženje Plivački klub SPID za projekt „Hidroterapija za osobe treće životne dobi“; Udruženje civilnih žrtava rata Općine Centar za projekt „Unaprijedi svoj život sopstvenim doprinosom“; Udruženje „Život sa Down sindromom“ FBiH za projekt „Odgovorno roditeljstvo, temelj kvalitetnog uključivanja djece sa Down sindromom“; Udruženje oboljelih od morbuschrona i ulceralnog colitisa u BiH za projekt „Za život“; Udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju „Dajte nam šansu“ za projekt „Inkluzija kao društveni imperativ“; Udruženje za podršku i edukaciju žena i mladih „Mostovi“ za projekt „Poteškoće u razvoju. Intervencija – podrška roditeljima i nastavnicima“; Merhamet MDD za projekt „U kući je najbolje“; Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „Oaza“ za projekt „Jačanje kompetencija za samostalan život osoba sa intelektualnim teškoćama“; Udruženje „Momentum“ za projekt „POKRENI SE – za zdravo i aktivno starenje“; Udruženje građana Planinarsko društvo Skakavac za projekt „Skakavac Trail 2019.“; Udruženje građana Sportskog društva slijepih i slabovidnih Kantona Sarajevo za projekt „Unapređenje psihofizičke kondicije slijepih osoba kroz sport“; Udruženje za podršku djeci/osobama s teškoćama sluha i govora „Eho“ za projekt „Sport za sve“; Udruženje Judo klub „Olimp“ za projekt „POKRENI SE – Olimpova škola judoa i besplatni kurs samoodbrane“; Udruženje „Zajedno smo jedno“ za projekt „Trka/šetnja za ozdravljenje i paketići prve pomoći“; Sportsko udruženje osoba sa dijabetesom „DiaBiH“ za projekt „Slatka škola sporta“; Geografsko društvo u Federaciji BiH za projekt „Mapiranje i valorizacija biciklističkih i planinarskih staza na području općine Centar“; Udruženje Skijaški klub Igman za projekt „Obuka Nordijskog skijanja za učenike osnovnih škola općine Centar“.

 

Rang lista projektnih prijedloga organizacija civilnog društva primljenih po javnom pozivu dostupna je na web stranici Općine Centar: www.centar.ba (Javni pozivi, konkursi i oglasi).

 

Donošenje Odluke o načinu odabira projekata nevladinih organizacija po novoj LOD metodologiji je bila obaveza u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD kojem je Općina Centar pristupila zajedno sa još 20 lokalnih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine. Projekt finansira Evropska unija, a provodi UNDP (United Nations Development Programme) u BiH u saradnji sa lokalnim zajednicama. Riječ je o partnerskom projektu sa novim modelom finansiranja po međunarodnoj LOD metodologiji i standardima raspodjele budžetskih sredstava za projekte nevladinog sektora. Projekt je vrijedan 10 miliona eura i provodit će se do 2020. godine, a uključeno je 50 općina i gradova u šest zemalja Zapadnog Balkana.