Uređenje platoa u parku kod Alipašine džamije odvija se planiranom dinamikom

Tokom proteklog perioda radnici firme „Sela“ su započeli sanaciju platoa i staze kod fontane u parku kod Alipašine džamije.

Za nadzor je zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo. Finansijer projekta je Općina Centar, koja je za ovu namjenu iz budžeta izdvojila sredstva u iznosu od 19.079,50 KM.

 

Lokaciju gdje se izvode radovi obišli su danas načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić i hafiz dr. Kenan-ef. Musić.

 

Na platou oko fontane do sada su uklonjene postojeće kamene ploče, te postavljena armirana betonska podloga. Radovi se odvijaju planiranom dinamikom i radnici pomenute firme trenutno rade na vraćanju kamenih ploča, te pripremi terena za nastavak uređenja, što podrazumjeva obnovu klupa i uređenje staze u parku.

 

Podsjećamo, na osnovu Okvirnog sporazuma kojeg Općina Centar Sarajevo ima sa građevinskom firmom „Sela“ o izvođenju radova na investiciono-tehničkom održavanju staza, stepeništa i ograda na području središnje sarajevske općine, potpisan je ugovor u vrijednosti 187.008,04 KM kojim je obuhvaćeno 13 lokacija, a finansijska sredstva je obezbijedila Općina Centar u budžetu za 2019. godinu.

 

Današnjem obilasku su, osim predstavnika službi Općine Centar, također prisustvovali savjetnici općinskog načelnika Mustafa Resić i Osmo Babić.