Sutra zasjeda Općinsko vijeće Centar

Sedma tematska sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u četvrtak, 27. juna 2019. godine u 10 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1.

D N E V N I   R E D:

 

1. Status građana treće životne dobi i mjere unapređenja zdravstvenog stanja

2. Analiza stanja u oblasti nevladinih organizacija sa prijedlogom mjera za unapređenje

3. Informacija o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji i stanju javnog reda i mira na području općine Centar sa posebnim osvrtom na teže oblike prekršaja i mjere koje se poduzimaju na suzbijanju tih pojava.

 

 

Po završetku 7. tematske sjednice bit će održana

 

39. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA CENTAR

 

D N E V N I   R E D:

 

1. Usvajanje zapisnika sa 38. redovne sjednice Općinskog vijeća Centar

2. Vijećnički sat

3. Prijedlog rješenja o imenovanju konkursne komisije za provođenje procedure imenovanja jednog člana Općinske izborne komisije Centar Sarajevo

4. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Čobanija'' – ulica Čobanija

5. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Podgaj-Tekija'' – objekat na parcelama k.č. 1537/1, 1537/2, 1537/3 i 1538/1 K.O. Sarajevo VIII

6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provođenju Regulacionog plana ''Ciglane''

7. Prijedlog odluke o povjeravanju održavanja sportskih ploha, igrališta i ''ciciban'' igrališta na području općine Centar za 2019. godinu

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pretvaranje stanova u poslovne prostorije

9. Prijedlog odluke o načinu izvršenja nužnih popravki na zgradi

10. Prijedlog rješenja za dodjelu građevinskog zemljišta u svrhu legalizacije (broj predmeta: 05/A-31-724/17)

11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu stanova

12. Prijedlog odluke o izboru najbolje mjesne zajednice i savjeta mjesne zajednice Općine Centar

13. a) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Centar, neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva, u ulici Džidžikovac 3

       b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Hrvatskom kulturnom društvu Napredak za korištenje poslovnih prostorija u ulici Maršala Tita 54, kao učešća u poslovno tehničkoj saradnji sa trećim licem

14. Dokument okvirnog budžeta općine Centar za 2020.-2022. godinu.