Uručeni certifikati polaznicima škole engleskog jezika

U prostorijama Centra kulture i mladih Općine Centar (Jelića 1) upriličena je dodjela certifikata polaznicima besplatne radionice konverzacijskog engleskog jezika za mlade uzrasta od 13 do 30 godina sa područja općine Centar.

Općina Centar Sarajevo godinama izdvaja značajna sredstva za realizaciju besplatnih projekata za mlade. Ova lokalna zajednica u okviru Javne ustanove „Centar kulture i mladih“ čiji je i osnivač, dugi niz godina kvalitetno planira kako da mladi provedu svoje slobodno vrijeme, ustupajući im na raspolaganje prostorije, tehničke mogućnosti i stručnu podršku kroz projekte iz domena obrazovanja i kulture.

 

Imajući u vidu da poznavanje stranih jezika predstavlja jedan od osnovnih uslova prilikom zapošljavanja i sticanja konkurentnosti na tržištu rada, u Centru kulture i mladih organizovane su besplatne radionice konverzacijskog engleskog jezika koje su počele u februaru 2019. godine i podijeljene u dva ciklusa: februar- april i septembar- novembar. Časovi se održavaju dva puta sedmično po dva školska časa.

 

Nakon završenog prvog ciklusa, za 15 polaznika koji su uspješno položili kurs profesorica engleskog i njemačkog jezika Sanida Čeljo uručila je certifikate.

 

Projekt finansira Općina Centar, a u skladu sa Operativnim planom Centra kulture i mladih za 2019. godinu.