Uređenje „parka za pse“ biće završeno tokom ove sedmice

Prema usvojenoj dinamici radova, tokom ove sedmice će radnici Kantonalnog javnog preduzeća „Park“ završiti radove na uređenju „parka za pse“, posebno odvojenom dijelu parka kod Druge gimnazije koje će u budućnosti služiti za potrebe izvođenja kućnih ljubimaca u šetnju i igru, kao što je to slučaj u mnogim evropskim i svjetskim metropolama.

–U dosadašnjem toku opremanja ovog  „parka za pse“ smo nakon izgradnje zaštitne ograde postavili osam novih parkovskih klupa. Također smo postavili četiri takozvane „agility“ sprave za pse, kao i dvije korpe za otpatke te dvije korpe za pseći izmet. Površina novog „parka za pse“ iznosi oko 1.200 metara kvadratnih. U planu je još popločavanje prilaza do parka i postavljanje info table, objasnio je Velibor Marković koji rukovodi izgradnjom u ime KJKP „Park“.

 

Navedenu lokaciju je posjetio i općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, zajedno sa svojim pomoćnikom za investicije, komunalni razvoj i planiranje Samirom Šehovićem, kojom prilikom je upoznat o dinamici radova i detaljima projekta, te roka njihovog završetka.

 

Navedene radove na izgradnji „parka za pse“ finansira Općina Centar u saradnji sa Fondacijom za dobrobit pasa „Dogs Trust“ koja u ovom slučaju ima savjetodavnu ulogu.

 

Na inicijativu općinskog načelnika dr. Nedžada Ajnadžića Općinsko vijeće Centar je na 29. redovnoj sjednici, održanoj 25. oktobra 2018. godine, usvojio Odluku o uslovima držanja kućnih ljubimaca i postupanju sa napuštenim životinjama.

 

Ovom se odlukom uređuju minimalni uslovi i način držanja kućnih ljubimaca, registracija, uslovi kretanja kućnih ljubimaca, naročito pasa i mačaka u javnim objektima i na javnim površinama, način kontrole njihovog razmnožavanja, te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, uključujući i obavezu pružanja pomoći ozlijeđenim i bolesnim životinjama, nadzor nad provođenjem Odluke i novčane kazne za nepridržavanje propisanih odredbi.

 

Između ostalog, Odlukom je predviđeno i određivanje i obilježavanje lokacija na javnim površinama na području općine Centar gdje će vlasnicima biti dozvoljeno da izvode kućne ljubimce uz pridržavanje obaveze o čistoći javnih površina.