Sanacija saobraćajnica i postavljanje nove signalizacije u Centru

U skladu sa ugovorom o izvođenju radova na redovnom održavanju saobraćajnica na području općine Centar, kojeg su potpisali načelnik dr. Nedžad Ajnadžić i direktor firme „Bosman“ Sunija Jahić, radnici ove građevinske firme su tokom proteklog perioda završili sa nekoliko projekata na redovnom održavanju saobraćajnica.

Tako je urađeno postavljanje novog tamponskog sloja u ulicama Aleksandra Puškina i Nahorevska kod Psihijatrijske bolnice Jagomir (Nahorevska 248), te je također izgrađena nova bankina u ulicama Nahorevo i Nahorevska brda.

 

Nova saobraćajna signalizacija je postavljena u ulicama: Asima Ferhatovića kod broja 15a, na raskrsnici ulica Asafa Serdarevića i Nusreta Fazlibegovića, Jovana Bijelića i Patriotske lige 2, te je također postavljeno novo saobraćajno ogledalo u Ulici Nahorevska kod broja 90.

 

U okviru ovog ugovora radnici pomenute građevinske firme su postavili novu zaštitnu ogradu duž saobraćajnica u ulicama: Nahorevska, Marcela Šnajdera i Stjepana Tomića. Za bolju preglednost i smanjenje opasnosti za vozače i ostale učesnike u saobraćaju završeno je i uređenje i kresanje šiblja u putnom pojasu ulica: Midhata Karića Mitketa, Nahorevska i Nahorevo do broja 30. Za sve navedene poslove Općina Centar je iz svog budžeta izdvojila 15.620 KM.

 

Redovno održavanje saobraćajnica podrazumijeva sanaciju oštećenja na kolovozu, popravljanje oštećenih ivičnjaka, te obnovu i postavljanje nove horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije. Navedeni radovi se izvode na osnovu sporazuma o redovnom održavanju ulica na području općine Centar.

 

U ovogodišnjem budžetu Općine Centar za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i redovno održavanje lokalnih cesta je izdvojeno gotovo 1.982.500 KM, a za nekategorisane ceste 524.000 KM.