Načelnik Ajnadžić podržao izgradnju pristupne rampe za ratnog vojnog invalida- paraplegičara

Na sastanku koji je održan u Općini Centar u srijedu, 12. juna 2019. godine načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je razgovarao sa članovima Udruženja ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo o nastavku saradnje i o rješavanju njihovih problema u svakodnevnoj komunikaciji.

U sklopu kontinuirane brige o pripadnicima boračke populacije, Općina Centar Sarajevo dugi niz godina izdvaja finansijska sredstva iz svog budžeta za pomoć ratnim vojnim invalidima koji žive na njenom području. Posljednji u nizu takvih primjera jeste i molba ratnog vojnog invalida paraplegičara Šefkije Žere, kojem je neophodno izgraditi pristupnu rampu do stana koji se nalazi u Ulici Branilaca Šipa.

 

- Stan sam dobio putem Ministarstva za boračka pitanja, preko Fonda za izgradnju stanova za ratne vojne invalide i boračku populaciju. Prihvatio sam, jer je on jedini bio na raspolaganju, a u to vrijeme sa mnom su živjela dva sina koja su mi pomagala, jer se stan nalazi na prvom spratu zgrade i ima stepenice. Sada nemam drugog načina ulaska u stan osim da mi se napravi pasarela i idealno bi bilo da se izgradi preko balkona, kazao je Žero.

 

Na njegovu molbu, načelnik Ajnadžić je izdao nalog da se pokrene procedura za izgradnju pristupne rampe. Na sastanku je također razgovarano i o uklanjanju arhitektonskih barijera za osobe sa invaliditetom u Centru.

 

- Sve oznake koje su u horizontalnom gabaritu na prelazima moraju biti prefarbane, dok je naredni prioritet ukloniti arhitektonske barijere prema društveno značajnim objektima, istakao je Ajnadžić.

 

Predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo Elvis Sudar se tokom ove posjete zahvalio načelniku na dosadašnjoj podršci koju Općina Centar pruža invalidnim osobama.

 

- Ovo je lokalna zajednica koja vodi računa o potrebama osoba sa invaliditetom, imamo dobru saradnju sa Općinom Centar, posebno sa načelnikom Ajnadžićem koji ima sluha za nas. Pratimo aktivnosti na terenu i pokazatelji su zaista dobri. Radi se na tome da se otklone sve arhitektonske barijere. Ono što bih želio naglasiti, kada smo u pitanju mi, jeste da sve što nam je obećano je i ispunjeno, naglasio je Sudar.

 

Sastanku je prisustvovao savjetnik načelnika Osmo Babić, te Đenita Bogunić- Kešelj iz Službe za investicije, komunalni razvoj i planiranje.