Općina Centar preuzima zgradu u Nahorevskoj ulici gdje će biti ambulanta

U srijedu, 12. juna 2019. godine u 11 sati će biti ozvaničeno preuzimanje od dosadašnjeg zakupca poslovne zgrade u Nahorevskoj ulici 103 koja je u vlasništvu Općine Centar, a radi otvaranja ambulante porodične medicine za potrebe lokalnog stanovništva.

Po ovlaštenju Općinskog vijeća Centar, načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić će u Nahorevskoj 103 sa dosadašnjim zakupcem te zgrade - predstavnikom firme NELT d.o.o. potpisati sporazumni raskid ugovora o zakupu.

 

Imajući u vidu da već duži vremenski period postoji potreba stanovništva sa mjesnog područja Pionirska dolina za otvaranjem ambulante porodične medicine, što potvrđuje i peticija više od 600 građana, Općina Centar je kao rješenje tog problema prepoznala u mogućnosti korištenja pomenute zgrade za ambulantu porodične medicine koju će za tu namjenu ustupiti na korištenje Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo.