Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u Javnoj raspravi

Općina Centar Sarajevo pristupila je zajedno sa još 20 lokalnih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine projektu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD. Projekt finansira Evropska unija, a provodi UNDP (United Nations Development Programme) u BiH u saradnji sa lokalnim zajednicama.

S tim u vezi, pozivaju se sve organizacije civilnog društva sa područja općine Centar Sarajevo da prisustvuju javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti javnog poziva za predaju prijedloga projekata za finansiranje projekata koji će biti objavljen u julu.

 

Javna rasprava će se održati u srijedu, 12. juna 2019. godine u prostorijama Centra za zdravo starenje (Maršala Tita 12) sa početkom u 13 sati.

 

Na javnoj raspravi će osim diskusije o odabiru prioritetnih oblasti biti prezentirana dinamika javnog poziva za podršku projektima organizacija civilnog društva u okviru ReLOaD projekta.

 

Predložene prioritetne oblasti su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Centar Sarajevo koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja Općine Centar Sarajevo za period 2016.-2022. godina i to: obrazovanje, kultura, zaštita okoliša, socijalna politika i zdravstvo, mladi i sport.