Uplaćena novčana pomoć za 141 penzionera za nabavku lijekova

Nadležna služba Općine Centar je izvršila uplate novčanih sredstava namijenjenih subvencioniranju nabavke lijekova koji nisu na esencijalnoj listi za 141 penzionera sa Centra sa minimalnim primanjima.

-Na osnovu spiskova koje je dostavilo Udruženje penzionera općine Centar provedena je potrebna procedura i za svakog penzionera sa tog spiska uplaćeno je po 50 KM na njihove račune za pomenutu namjenu.

 

U ovogodišnjem budžetu Općine Centar planiran je iznos od 60.000 konvertibilnih maraka penzionerima za subvencioniranje nabavke lijekova koji nisu na esencijalnoj listi. Prema raspoloživim podacima, na području općine Centar ima oko 12.000 penzionera, od čega je 6.000 penzionera sa minimalnim primanjima. Stoga Općina Centar, predvođena načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem, godinama u kontinuitetu izdvaja finansijska sredstva iz svog budžeta za pomoć ovoj populaciji, a posebno onima koji nisu u mogućnosti sa njihovim minimalnim penzijama nabaviti osnovne životne potrepštine, među kojima su svakako i lijekovi.